ارتباط مستقیم با مسئول هیات

جهت ارسال پیغام مستقیم به مسئول هیات رایةالهدی از طریق فرم زیر اقدام نمایید:

نام و نام خانوادگی
این بخش الزامی است
رایانامه یا موبایل
این بخش الزامی است
پیغام *
این بخش الزامی است